10 yıl sonra kendini kariyer olarak nerde görüyorsunuz?

10 yıl sonrasını hayal edin. Kendinizi evde çocuklarınızla ilgilenirken mi yoksa kariyerinizde zirve de mi görüyorsunuz?

Add Comment
0 Answer(s)

Your Answer

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.